30 éve vagyunk Magyarország legnagyobb lucerna és kukoricapellet előállító vállalata!

Elnyert pályázatok

Komplex gépi tanulás alapú szaktanácsadási rendszer kidolgozása a talajok egészségi állapotának javításához, a fenntartható gazdálkodáshoz

A kedvezményezett neve: KAROTIN Termelő Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A fejlesztés tárgya, célja: „Komplex gépi tanulás alapú szaktanácsadási rendszer kidolgozása a talajok egészségi állapotának javításához, a fenntartható gazdálkodáshoz”

A szerződött támogatás összege: 309.625.000 Ft

A támogatás intenzitása: 56,86%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.03.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
Célunk a talajok egészségi állapotának javítása, a degradálódás visszafordítása, azaz a fenntartható talajgazdálkodás, a talajvédelem elősegítése. A projekt keretén belül létrehozunk egy laboratóriumi módszertani eljárást és egy talajegészségi döntéstámogató szaktanácsadási rendszert, amely egy modern, gépi tanulás alapú algoritmusokon alapul és ezáltal egy szolgáltatástis, mely értékesítésre kerül. A rendszer nem csupán a tervezett mérési és döntéstámogató módszertan tekintetében újdonság,hanem abban is hogy az algoritmusok egy nagyméretű, országos lefedettségű alapadatbázison alapulnak, és a gépi tanulásnakköszönhetően az adatbázis bővülésével a predikció folyamatosan javul, aminek következtében egyre komplexebb és megbízhatóbb szaktanácsokkal képes ellátni a termelőket, szaktanácsadókat. A termék elsődleges célközönsége a 234000 gazdaságotszámláló gazdálkodói réteg, akik jelenleg hazánkban 4,8M ha-on gazdálkodnak, de a szakmai szervezeteknek, integrátoroknak,kereskedőknek is olyan eszközt ad a kezébe, mely segítségével a termékeket, eszközöket célzottabban tudja a gazdálkodó számára értékesíteni, nem csupán nagyobb gazdálkodói elégedettséget elérve, de hozzájárulva a fenntarthatósághoz is. A projektkeretében létrehozandó rendszer nem csupán a tápanyaggazdálkodás támogatására alkalmas, mint a legtöbb hagyományosés precíziós gazdálkodási szaktanácsadási rendszer (Yield Service, PGR) hanem a talaj komplex állapotára, egészségére és paraméterekre utaló új mutatók felhasználásával(mikrobiológiai közösség, numerikusan leírt aggregát szerkezet és morfológia,szervesanyag minőség, aktivitás) a helyes és fenntartható talajművelést, baktériumtrágyázást, takarónövény fajta és keverékfelhasználást is képes megalapozni, és adatbázissal megtámogatott szaktanácsot adni. Továbbá olyan elemeket is mér, melyeknem részei a hagyományos szaktanácsadásnak, de toxicitásukat, talajra gyakorolt hatásukat tekintve fontos azok ismerete. Afizikai paramétereket illetően a rendszer egy, a mezőgazdasági szaktanácsadásban teljesen új paraméter csoportot is tartalmaza szemcseméret meghatározásra, mely egy fontos de szaktanácsadásban ritkán mért paraméter ezáltal lényegesebb információt szolgáltatva az aggregátumok alakjának és méretének mérésére is, így lehetővé válik a talajok olyan fizikai és morfológiaivizsgálata, amely elsődleges indikátora a talajművelés hatásának, talajok fizikai degradációjának ill. a talaj egészségi állapotának. A mikrobioloógiai indikátorok estében a DNS szekvenálással megvalósított talajlakó kolóniák feltérképezésével a célzottmikrobiológiai készítménytanácsadás, talajtakarási technológiák és talajművelési elvek is megalapozásra kerülnek, melyek eddig a szaktanácsadási rendszerekben lényegében nem jelentek meg. A projekt során kialakítandó eszközparkkal a nedveskémiaimegoldásokat kiváltva gyors és pontos adatokat szolgáltathatunk a vizsgált talajok fizikai, kémiai paramétereiről. A rendszerrela talajminták elemzésének idejét 70%-kal csökkentjük oly módon, hogy veszélyes hulladék nem keletkezik a vizsgálat során. Hazánkban előforduló különböző talajtípusokat széleskörűen vizsgáljuk különböző művelés és mikroklimatikus viszonyok mellett, hogy egy jelenleg rendelkezésre nem álló komplexitású és méretű adatbázist hozzunk létre, lehetővé téve nem csupán a talajok fizikai, kémiai, talajszerkezeti és morfológiai osztályzását, hanem a biológiai aktivitást is vizsgálva egy komplex talajegészség jelentés készítést a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat tükrében, melyre alapozva kidolgozzuk a legjobb elérhető technológiaiajánlásokat, mind a kémiai, fizikai, morfológia tulajdonságok javítására, mind a talajélet élénkítésére vonatkozóan. A projekteredménytermékével a gazdálkodó a tápanyag gazdálkodási terven túl, egy talajművelési ajánlást, baktériumtrágyázási tervet,takarónövény ajánlást, azaz egy komplex talajegészség javító ajánlást is kap, ami által lehetősége nyílik a hosszútávú, fenntartható.

Üvegház és ahhoz kapcsolódó kiszolgáló tér építése

A kedvezményezett neve: KAROTIN Termelő Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: ÜVEGHÁZ ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KISZOLGÁLÓ TÉR ÉPÍTÉSE

A szerződött támogatás összege: 210 MILLIÓ FORINT

A támogatás mértéke (%-ban): 43%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. április 28

A projekt azonosító száma: 1766180759

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

  • 8520 m2 alapterületű 5*8 térállással rendelkező 6 magas vápamagasságú automatizált üvegház építése,
  • 819 m2 alapterületű kiszolgáló helyiség építése öntözés berendezései (tápoldatozó), építése
  • göngyölegtároló, növény védőszer raktár, szociális helyiségek (öltöző,melegedő,zuhanyzó, WC), építése
  • iroda, válogató, csomagoló tér, klímakomputer vezérlő helység és közlekedő építése

Étkezési célú növényolaj előállítására irányuló fejlesztés

A kedvezményezett neve: KAROTIN Termelő Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: ÉTKEZÉSI CÉLÚ NÖVÉNYOLAJ ELŐÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ FEJLESZTÉS

A szerződött támogatás összege: 69,55 MILLIÓ FORINT

A támogatás mértéke (%-ban): 50%

A projekt befejezési dátuma: 2019. április 15

A projekt azonosító száma: 1772169357

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Meglévő üzem alkalmassá tétele étkezési célú napraforgó és szójaolaj előállítására.
A beruházás keretében megvalósult a meglévő épület hőszigetelés valamint egy új résszel való bővítése, valamint beszerzésre kerül egy hántoló gépsor a napraforgó olaj előállításához, egy extruder a szójaolajhoz, amelyek hozzáépíthetők a meglévő sajtoló részleghez, valamint kialakításra került az előállított olaj szűrésére és tárolására alkalmas részleg is.

A Karotin Kft. eszközbeszerzése, tárolók építése

A kedvezményezett neve: Karotin Kft.

A projekt címe: A Karotin Kft. eszközbeszerzése, tárolók építése

A szerződött támogatás összege: 313 943 426 Ft

A támogatás mértéke: 70%

A projekt befejezési dátuma: 2023.07.06

a projekt azonosító száma: GINOP-1.2.16-22-2023-04652

A projekt tartalmának bemutatása:
A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című felhívására benyújtott és támogatásra alkalmasnak minősített GINOP-1.2.16-22-2023-04652 azonosítószámú pályázat keretében 313,94 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

Az elnyert összeget gabona- és bálatároló építésére (1595,45m2 és 3368m2), valamint eszközbeszerzésre (pl. rakodógépek, hídmérleg, targoncák, mintavevő berendezés, szaniter konténer) fordítjuk, megteremtve ezzel annak a lehetőségét, hogy a térség meghatározó, nagykereskedelmet bonyolító középvállalkozása legyünk.

Az épületek a megvásárolt és később értékesített termények szakszerű elhelyezésére, tárolására alkalmasak, a beszerezni kívánt eszközök pedig a magas minőségű, pontos munkavégzést teszik lehetővé számunkra.

A elnyert támogatás lehetővé tette számunkra nyelvi képzés, arculati és grafikai tervezés témakörben tanácsadás valamint energia hatékonyság megvalósítására napkollektor telepítését.